• 2% z dane

  Vážení športoví priatelia,
  OZ Športový klub zmiešaných bojových umení MMA Psycho Team Košice a Shotokan karate Košice – Barca sa zaoberá výukov bojových umení ako je MMA, grappling, Shotokan karate, Brazilske jiu – jitsu a v neposlednom rade poskytuje priestor na športové vyžitie sa pre širokú verejnosť v podobe Jumpingu, TRX a kruhového tréningu. Našou snahou je pritiahnuť k bojovým umeniam a k pohybu vôbec, čo najviac detí a mládeže. Vychovať z nich výborných športovcov, ale aj celkovo dobrých a slušných ľudí. Nechceme však šport urobiť výsadou pre najbohatších a preto sa snažíme získať prostriedky aj z iných zdrojov ako od našich cvičencov.

  Zákon o daniach z príjmov nám ponúka možnosť získavať financie z iných zdrojov. Týmto zdrojom sú aj 2% Vašej zaplatenej dane z príjmov. Na to stačí, aby ste sa Vy rozhodli, že poukážete nášmu klubu 2% z Vašej už zaplatenej ( alebo zrazenej ) dane z príjmov.

  AKO TO UROBIŤ?

  1. STE ZAMESTNANEC, mesačne Vám zamestnávateľ zráža preddavok na daň z príjmu. Podáte svojmu zamestnávateľovi žiadosť o potvrdenie, že daň Vám bola zrazená – potvrdenie je uvedené nižšie. Čím skôr, najneskôr však do 30. apríla 2017 podáte vyhlásenie spolu s potvrdením od Vášho zamestnávateľa na daňový úrad v tom obvode, kde máte miesto trvalého bydliska – vyhlásenie je uvedené nižšie. Môžete ho doručiť aj nám!

  2. MÁTE PRÍJMY NA ZÁKLADE ŽIVNOSTI , KONCESIE, INÉHO AKO ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA, INEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, alebo IDE O PRÁVNICKU OSOBU( s.r.o., a.s., k.s., v.o.s., družstvo a pod.) v daňovom priznaní uvediete názov, sídlo a IČO nášho občianskeho združenia, tak, ako je uvedené na tomto liste.

  UPOZORNENIE!

  výška 2% z dane z príjmov musí byť minimálne 3,00 € 2 % z dane je možné poukázať fyzická osoba len v prospech jednej právnickej osoby.
  používajte vzory priložených tlačív ( potvrdenie, vyhlásenie ), ktoré boli vydané v Oznámení Ministerstva financií SR.

  Na záver by sme sa Vám v mene všetkých členov OZ Športový klub zmiešaných bojových umení MMA Psycho Team Košice a Shotokan karate Košice – Barca chceli poďakovať za finančnú podporu, ktorú ste sa rozhodli nám venovať. Chceli by sme Vás ubezpečiť, že tieto finančné prostriedky budú použité v súlade so zákonom a na splnenie snov a cieľov všetkých naších členov, ktorí zaznamenávajú úspechy nie len na domácich, ale aj na medzinárodných podujatiach.

Zanechajte komentár

Zrušiť odpoveď