Rodokmeň Shotokan

 1. Heian – SHODAN
 2. Heian – Nidan
 3. Heian – Sandan
 4. Heian – yodan
 5. Heian – godan
 6. Tekke – SHODAN
 7. Tekke – Nidan
 8. Tekke – Sandan
 9. Bassam-dai
 10. Kanku-dai
 11. Hangetsu
 12. Empi
 13. Jitte
 14. jion
 15. Gankaku

Hlavným dôvodom, prečo Funakoshi z celkového množstva približne 100 kat na ostrove Okinawa vybral pre školu SHOTOKAN iba 26 bola zrejme prostá skutočnosť, že väčšinu týchto kat nepoznal. Nie je totiž v možnostiach človeka obsiahnuť všetko poznanie, ktoré je k dispozícii. Kým JKA inštruktori dodnes cvičí všetky tieto kata, nasledovníci Funakoshiho pod hlavičkou frakcie SHOTOKAI uznávajú ako základ svojej výučby iba 15 pôvodných Funkoshiho kat obsiahnutých v Karate-do Kyohan. Obe frakcie sa pritom považujú za nasledovníkov Funakoshiho, pretože v oboch organizáciách Funakoshi vykonával funkciu hlavného inštruktora.