MMA Psycho Team Košice

Slovenská legenda MMA Martin „Psycho“ Božík, v roku 2005 spolu s priateľmi založil amatérsky klub s názvom Free Fight Psycho Club Košice.

Od prvých počiatkov sa členovia klubu v MMA súťažiach umiestňovali na popredných miestach a vstrebávali sa do povedomia ľudí nie len v bojových umeniach zainteresovaných, ale dostali sa aj do povedomia laickej verejnosti. Dlhodobým a vytrvalým tréningom si nadšenci zvyšovali sebadôveru a kredit a tak začali zápasiť aj v zahraničí. Od zápasu k zápasu úspech striedal úspech a pocit víťazstva bol časom povýšený na vyššiu úroveň, keď sa Psycho Club šesťkrát podieľal na spoluorganizovaní MMA podujatí s medzinárodnou účasťou.

Pod „Psychovým“ vedením sa z neznámych mien stávali doslova hviezdy a mená ako Roman Pojezdala, Vladimír Cvoliga, Dávid Kedžuch či Matúš Laincz, sú bez pochyby východniarskymi legendami v octagone.

Napriek fungovaniu v provizórnych podmienkach, klub do dnešných dní vychoval okolo 200 fighterov, z toho 8 žien a 30 bojovníkov súťažilo v krajinách EU.

Po menšej pauze, zapríčinenej nedostatkom zápasiaceho „materiálu“ a odčlenení sa od košického MMA Top Teamu, Martin Božík nabral druhý dych a rozhodol sa rokmi zužitkované skúsenosti odovzdať iným bojovníkom. Jeho snaženie viedlo k Fénixovmu zrodeniu v podobe MMA Psycho Team Košice.

V Decembri 2012 sa na členskej schôdzi klubu rozhodlo o jeho ďalšom pôsobení a 17.1.2013 bol klub oficiálne zaregistrovaný Ministerstvom vnútra SR ako Občianske združenie s názvom Športový klub zmiešaných bojových umení MMA Psycho Team Košice.

Zakladateľmi a členmi združenia sú výlučne majstri bojových umení a nadšenci, čo jasne určuje smer ktorým klub šiel a naďalej bude tento kurz nasledovať. V súčasnosti má združenie 15 členov, ktorí súťažia v rôznych váhových kategóriách.

Svoje pôsobisko našiel klub v priestoroch Fitness Club AQUA, kde má vytvorené profesionálne podmienky na to, aby sa všetci jeho členovia mohli dostatočne pripravovať na zápasy najtvrdšieho bojového umenia na svete.

Neodmysliteľnou súčasťou tréningového procesu je účasť na seminároch a regeneračná zložka. Spolu s pravidelným tréningom tvoria ucelený systém prípravy, ktorý má za úlohu celkovo pripraviť zápasníka po fyzickej a duševnej stránke.

Preto v tomto duchu sa členovia klubu pravidelne a v rámci možností svojich a klubových, niekoľkokrát do roka zúčastňujú na seminároch, či iných obdobných stretnutiach, zameraných výlučne na takú formu činnosti, ktorá koliduje s činnosťou a predstavami MMA Psycho Team Košice.

Počas troch rokov fungovania teamu sa jeho členovia zúčastnili nespočetného množstva zápasov v octagone a v ringu, či už doma alebo v zahraničí a pravidelne sa zúčastňujú aj zápasov v súčasnosti expandujúcom odvetví úpolových športov, grapplingu. Na tomto poly naši fighteri dosiahli vynikajúce výsledky o čom svedčia tri amatérske tituly z Majstrovstiev sveta v MMA z r. 2014, org. WFMC (klub je jej členom), účasť na Amatérskych majstrovstvách sveta v MMA v Prahe z r. 2015, org. WMMAA a v neposlednom rade nás teší titul Šampióna ťažkej váhy v MMA z r. 2015, org. PCF.

Tréningová zložka po rokoch učenia sa na vlastných chybách dnes tvorí ucelený a prepracovaný systém, v ktorom jednostranne zameraný jednotlivec nemá šancu na úspech. Spolupracujeme s trénermi zvučných mien a na každý druh bojového umenia (MMA = Mix Martial Arts = zmiešané bojové umenia) ktoré v rámci prípravy cvičíme, máme odborníka. V poslednom období sa nám osvedčila aj medziklubová spolupráca a tak pravidelným navštevovaním a porovnávaním sa s členmi ostatných, podobne zameraných klubov na Slovensku a v zahraničí, sa snažíme získavať ďalšie a ďalšie skúsenosti a dostávať sa tak do povedomia svetového MMA či grapplingu, čím sa naskytá jedinečná možnosť propagácie a zviditeľnenia Slovenska a mesta Košice.

V septembri 2014 sme sa na podnet rodičov žiakov ZŠ Košice – Barca, rozhodli vytvoriť pod našim obč.združením zložku s názvom Shotokan karate Košice – Barca a začali sme sa tak venovať našim najmenším. V súčasnosti 18 detí sa pravidelne trikrát do týždňa zúčastňuje tréningového procesu a učia sa tak disciplíne, obratnosti, koordinácii pohybov a sústredeniu v súčinnosti s cvičeniami kata a kumite. Vzhľadom na vek cvičencov sú tréningy vedené skôr hravou a nenútenou formou, no s presne stanovenými pravidlami a v intenciách Slovenského zväzu karate a Východosl.únii karate a iných bojových umení, ktorých je oddiel karate riadnym členom. V tomto roku všetci malí členovia úspešne zložili svoju prvú skúšku na technický stupeň v Shotokan karate a stali sa tak nositeľmi najnižšieho technického stupňa 9. KYU s právom nosiť biely pás.

Od tejto chvíle prebieha na tréningoch intenzívna príprava skupiny a jednotlivcov na ich prvú súťaž žiackej ligy v karate, ktorú chceme absolvovať už v roku 2016.