Rodokmeň Shotokan

Shotokan Karate je dnes závodné štýl, ktorý z väčšej časti obsahuje Yoshitakovy techniky. Shotokan-ryu má najobsiahlejší a najlepšiu technickú literatúru, nekladie však žiadnu dôležitosť na výchovu karatistov v zmysle Do. Toto a niektoré ďalšie nejednotnosti viedli k fragmentácii veľké Shotokan JKA a ovplyvnili vznik okolo roku 1970 medzi inými aj SKI, ktorá novo celosvetovo organizovala pod vedením majstra Kanazawa Shotokan-karate, a ktorá brala zreteľ na niektoré nové aspekty.

Mocenské pomery vo vnútri Shotokan-ryu v súčasnosti zodpovedajú rozdelenie na viac federácií a ich pilotné organizácie, ktorých snahou je získať vedenie. Takmer vo všetkých krajinách rozšírili inštruktori JKA s odplatné perfektnosti pohybmi Shotokan-ryu, ale napriek tomu sa medzitým scéna roztrieštila do nepriehľadného chaosu.