PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
09.00 - 10.00 Iaido09.00 - 12.00Iaido09.00 - 12.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 MMA Psycho Team Košice17.00 - 18.30

Shotokan Karate18.00 - 19.00
Brazílske jiu - jitsu17.00 - 18.00Brazílske jiu - jitsu17.00 - 18.00

Iaido17.00 - 19.00

TRX - Kruhový tréning (High intensity TRX)18.00 - 19.00
18.00 - 19.00 TRX - Kruhový tréning (High intensity TRX)18.00 - 19.00Shotokan Karate18.00 - 19.00

MMA Psycho Team Košice18.00 - 19.30

Jumping19.00 - 20.00
Shotokan Karate18.00 - 19.00

MMA Psycho Team Košice18.00 - 19.30

Jumping19.00 - 20.00
Jumping18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Jumping19.00 - 20.00Self Defense19.00 - 20.00

Iaido19.00 - 21.00
Self Defense19.00 - 20.00

Aerobic - Tabata s Erikou19.00 - 20.15
20.00 - 21.00
Kliknite na aktivitu pre viac informácií

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
18.00 - 19.00 TRX - Kruhový tréning (High intensity TRX)18.00 - 19.00TRX - Kruhový tréning (High intensity TRX)18.00 - 19.00
Kliknite na aktivitu pre viac informácií
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
09.00 - 10.00 Iaido09.00 - 12.00Iaido09.00 - 12.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Iaido17.00 - 19.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Iaido19.00 - 21.00
20.00 - 21.00
Kliknite na aktivitu pre viac informácií

Utorok

Štvrtok

Sobota

Nedeľa

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
18.00 - 19.00 Shotokan Karate18.00 - 19.00Shotokan Karate18.00 - 19.00Shotokan Karate18.00 - 19.00
Kliknite na aktivitu pre viac informácií

Pondelok

Streda

Piatok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
19.00 - 20.00 Aerobic - Tabata s Erikou19.00 - 20.15
20.00 - 21.00
Kliknite na aktivitu pre viac informácií

Štvrtok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
18.00 - 19.00 Jumping18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Jumping19.00 - 20.00Jumping19.00 - 20.00Jumping19.00 - 20.00
Kliknite na aktivitu pre viac informácií

Pondelok

Streda

Piatok

Sobota

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
17.00 - 18.00 MMA Psycho Team Košice17.00 - 18.30
18.00 - 19.00 MMA Psycho Team Košice18.00 - 19.30MMA Psycho Team Košice18.00 - 19.30
19.00 - 20.00
Kliknite na aktivitu pre viac informácií

Pondelok

Streda

Piatok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Kliknite na aktivitu pre viac informácií
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
17.00 - 18.00 Brazílske jiu - jitsu17.00 - 18.00Brazílske jiu - jitsu17.00 - 18.00
Kliknite na aktivitu pre viac informácií

Utorok

Štvrtok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
19.00 - 20.00 Self Defense19.00 - 20.00Self Defense19.00 - 20.00
Kliknite na aktivitu pre viac informácií

Utorok

Štvrtok