PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
09.00 - 10.00 Iaido09.00 - 12.00Iaido09.00 - 12.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Gracie Barra - Copacabana Bjj Košice16.30 - 18.00Gracie Barra - Copacabana Bjj Košice16.30 - 18.00

Iaido17.00 - 19.00

BARCA BOX18.00 - 19.30

Aerobic - Tabata s Erikou19.00 - 20.00
17.00 - 18.00 MMA Psycho Team Košice17.00 - 18.30

Shotokan Karate17.00 - 19.00
Shotokan Karate17.00 - 19.00

MMA Psycho Team Košice18.00 - 19.30

Jumping19.00 - 20.00
MMA Psycho Team Košice17.00 - 18.30

Shotokan Karate17.00 - 19.00
18.00 - 19.00 BARCA BOX18.00 - 19.30

Iaido19.00 - 21.00
19.00 - 20.00 Jumping19.00 - 20.00Jumping19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Kliknite na aktivitu pre viac informácií

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
18.00 - 19.00 BARCA BOX18.00 - 19.30BARCA BOX18.00 - 19.30
19.00 - 20.00
Kliknite na aktivitu pre viac informácií

Utorok

Štvrtok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Kliknite na aktivitu pre viac informácií
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
09.00 - 10.00 Iaido09.00 - 12.00Iaido09.00 - 12.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Iaido17.00 - 19.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Iaido19.00 - 21.00
20.00 - 21.00
Kliknite na aktivitu pre viac informácií

Utorok

Štvrtok

Sobota

Nedeľa

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
17.00 - 18.00 Shotokan Karate17.00 - 19.00Shotokan Karate17.00 - 19.00Shotokan Karate17.00 - 19.00
18.00 - 19.00
Kliknite na aktivitu pre viac informácií

Pondelok

Streda

Piatok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
19.00 - 20.00 Aerobic - Tabata s Erikou19.00 - 20.00
Kliknite na aktivitu pre viac informácií

Štvrtok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
19.00 - 20.00 Jumping19.00 - 20.00Jumping19.00 - 20.00Jumping19.00 - 20.00
Kliknite na aktivitu pre viac informácií

Pondelok

Streda

Piatok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
17.00 - 18.00 MMA Psycho Team Košice17.00 - 18.30MMA Psycho Team Košice17.00 - 18.30
18.00 - 19.00 MMA Psycho Team Košice18.00 - 19.30
19.00 - 20.00
Kliknite na aktivitu pre viac informácií

Pondelok

Streda

Piatok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Kliknite na aktivitu pre viac informácií
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
16.00 - 17.00 Gracie Barra - Copacabana Bjj Košice16.30 - 18.00Gracie Barra - Copacabana Bjj Košice16.30 - 18.00
17.00 - 18.00
Kliknite na aktivitu pre viac informácií
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Kliknite na aktivitu pre viac informácií